• طراحی و ساخت انواع تست استند جهت پیاده‌سازی کنترلر
  • طراحی و پیاده‌سازی کنترلر برای انواع سامانه‌های مهندسی
  • مدلسازی و شبیه‌سازی دینامیکی سامانه‌های مهندسی
  • طراحی و ساخت انواع سامانه‌های کنترل ارتعاشات